Пауль Целан. Зображення трагедії Голокосту в поезії "Фуга смерті".

        Пауль Целан. Зображення трагедії Голокосту в поезії "Фуга смерті". 

   
Криваві соціальні трагедії XX століття, жахливі події Другої світової війни сформували світогляд поета, який називають "апокаліпсичним". Одна з головних тез Целанової творчості, яка розвивається у більшості його поетичних творів, — після Освенциму люди приречені жити у відрізку часу, коли останній акт історії вже завершився, а Страшний Суд відкладений на невизначений строк. Провідний принцип поетики Целана — асоціативна образність. Образи його поезії впливають скоріш емоційно, ніж спонукають до роздумів. Але целанівські вірші емоційні настільки, наскільки може бути емоційним шок. Лірика Целана — це протистояння і співіснування пам'яті і забуття: пам'ять примушує страждати від болю і жаху, але забути все— неможливо.
Одним із найвідоміших творів Пауля Целана стала "Фуга смерті". Ця поезія відзначається дивним поєднанням різних не тільки поетичних жанрів, а й видів мистецтва.
Для посилення емоційного впливу II. Целан використовує форму музичної фуги. Фуга — багатоголосний поліфонічний твір, заснований на прийомах імітації, тобто одна й та сама тема по черзі змінюється і подається у різних голосах. За будовою фуга складається з трьох основних розділів. У першому тема проводиться в усіх голосах; друга частина будується більш вільно: тема розвивається по черзі у різних голосах. У завершальному розділі фуги утверджується головна тональність твору. За цими принципами будується і композиція Целанової "Фуги смерті". Особливості синтаксису поезії підкреслюють її "музичну організацію": позбавлений розділових знаків,текст лине, витворюючи скорботну мелодію, в якій різні голоси сприяють розвиткові і посиленню основної теми.
    Як і музичний твір, "Фуга смерті" викликає в першу чергу емоційні переживання, шок, і лише потім читач намагається усвідомити значення образів, асоціації, які вони викликають. Саме з цих асоціацій і накреслюються тема, мотиви твору. Вже назва поезії передбачає складний і неоднозначний асоціативний ряд. Наприклад: фуга — Бах, Гендель — Німеччина — слава і гордість — духовне, вічне, прекрасне — орган; ці асоціації співіснують і протистоять у назві слову "смерть" у всіх його значеннях. Так підсвідомо визначається читачем основна тема твору. У тексті "Фуги смерті" асоціативні образи, підказані назвою, набувають нових абрисів і народжують нові асоціації. Цілком правомірно сприймати цю поезію як модерністське зображення трагедії Голокосту: образи "чорного молока світання", "могил у повітрі" породжують асоціації з крематоріями, в яких гинули мільйони безневинних людей, тільки тому, що воци євреї; а образ "одного чоловіка, що живе в хаті", "грає зі зміями", "пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса Маргарито", "свистить на євреїв", "хапається заліза в кобурі" викриває сутність фашистської ідеології, яка несе смерть усій людській цивілізації. "Трагедія Освенциму" усвідомлюється не як національна трагедія євреїв, а як всесвітня. Це підкреслюють і образи Маргарти і Суламіф, які є наскрізними у поезії і символізують багатющу гуманістичну культуру, яку подарувала людству німецька та єврейська нації. Орган-крематорій, на якому "з Німеччини майстер" грає "фугу смерті", нищить і "золотисту косу Маргарити", і "попелясту косу Суламіфі".
   Зміни слова, його перетворення, метаморфози в епоху, яка не підлягає опису, — одна з головних тем творчості Целана. Для поета Освенцим — абсолютно виключний факт, який визначає будь-який людський досвід, але не здатний сам стати досвідом. Мова пройшла через той страшний час, але не дала слів для зображення того, що відбувалося. Поет із жахом і відчаєм змушений визнати — мова не здатна на "акт правосуддя". Саме тому, що немає слів для буквального відтворення реальності, Освенцим щезає у потоці часу як страшна, але цілком природна подія. Звідси походить поетова відмова "поетизувати світ", "тенденція до мовчання", а "шок незрозумілого" стає у Целана засобом протистояння традиційним і конвенційним засобам літератури.
     У поезії "Фуга смерті" Пауль  Целан засобами різних видів мистецтва спробував передати трагедію Голокосту. Образи його не мають однозначного трактування, бо поет мусив визнати, що "вимовити", знайти відповідні цій трагедії слова поезія майже не здатна.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

"Мій художній світ"

Сніг влітку

Майстер-клас: "Гарна листівка до Великодня"