Знайомство з демократієюДемократія – форма управління, політичний лад, за якого верховна влада належить народові. У сучасних демократичних державах влада реалізується через обрання громадянами до органів влади своїх представників. Народ обирає депутатів парламенту, а в деяких країнах і президента, які ухвалюють найважливіші рішення щодо управління державою.

Ухвалюючи рішення, керівники країни не можуть врахувати всі точки зору, думки всіх громадян. Тому вони виходять з думок більшості населення.

 Сучасна демократія передбачає не тільки слідування волі більшості, а й дотримання прав меншості. Такими меншостями можуть бути представники різних національностей, що мешкають у країні, прихильники різних релігій, жінки, діти. Для демократичної держави важливим є дотримання прав і свобод людини, розвиток громадянського суспільства – суспільства  вільних і активних громадян.

Демократія також передбачає політичний та ідеологічний плюралізм – визнання рівноправності існуючих у суспільстві інтересів, ідеологій, культурних цінностей.

Переваги демократії зумовлені передусім тим, що сьогодні найрозвиненішими в економічному та соціальному плані є демократичні держави, зокрема Велика Британія, Франція, Японія, США, Канада. Ці країни давно прямують шляхом демократії

Протилежністю демократичній державі є авторитарна й тоталітарна. Вони мають такі ознаки:

  • влада зосереджена в руках однієї людини або групи осіб, які, виступаючи від імені держави і суспільства, представляють лише власні інтереси, інтереси тих, хто їх підтримує, і не враховують волю широких верств населення;
  • у діяльності державних органів переважають методи тиску, диктату;
  • обсяг прав і свобод населення залежить від влади і може бути змінений у будь-який момент;
  • немає розмежування повноважень між гілками влади, один і той самий орган може видавати й виконувати закони, а також  здійснювати контроль за їх дотриманням.

             Кому належить влада в демократичній державі?

У президентській республіці главу держави (президента) обирають громадяни. За згодою парламенту президент сам формує уряд. Він може пропонувати парламенту свої закони, а також має право вето – забороняти закони, ухвалені парламентом. Але й парламент може впливати на президента, зокрема оголосити імпічмент, тобто усунути президента з цієї посади.

Кожне суспільство саме визначає, які форми та принципи демократії є для нього найважливішими, що також ілюструє універсальність демократії.

                                  Система державної влади в Україні

 

 У статті 6 Конституції України міститься положення про те, що державна  влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. Ці гілки покликані утворити таку систему влади, яка слугуватиме загальним інтересам. Жоден орган влади, жодна владна особа не повинні домінувати над іншими, тобто мати стільки влади, щоб неподільно і безкарно зловживати нею. Цього можна досягти, якщо Конституцією заборонено зосередження всіх видів влади в одних руках

Президент є главою держави і Верховним Головнокомандувачем. Як глава держави він представляє Україну у внутрішньодержавних і зовнішніх відносинах.

Виконавча влада або Уряд (Кабінет Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром) своїми діями забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики, виконання Конституції і законів, постанов Верховної Ради, указів Президента.

Судова влада (Конституційний Суд, Верховний Суд та інші суди) здійснює правосуддя і стежить за тим, щоб дії вищих органів влади відповідали Конституції України.

Повноваження між гілками влади розподілені так, що кожна з них не лише виконує свої функції, а й уважно спостерігає за виконанням функцій іншими гілками. У разі потреби будь-яка гілка влади має стримувати іншу від викривлень під час виконання її функцій або від вторгнення у профільну компетенцію іншої гілки влади.

Пропонуємо подивитись мультик

https://www.youtube.com/watch?v=XWbEZUiUfN4

 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Зустріч із Есауловим Олександром Юрійовичем

ПЛЕТІННЯ ВІНОЧКІВ

Творець українського байкарства